Limity miejsc

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne II stopnia, które na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych zaczynają się w semestrze letnim (od lutego), za wyjątkiem prowadzonego w języku angielskim kierunku Mechanics of Vehicles and Construction Machinery, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października). 

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia niestacjonarne II stopnia, które na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych zaczynają się w semestrze zimowym (od października).

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Inżynieria mechaniczna (dawniej mechanika pojazdów i maszyn roboczych) 30
Mechatronika pojazdów i maszyn moboczych 30

Strony w dziale:

Strony w dziale:

The website encountered an unexpected error. Please try again later.