Programy międzynarodowe

Pełnomocnik dziekana

Dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni

Pokój 0.11J

Email: arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl

Tel.: (22) 234 87 68

Erasmus+

Program LLP – Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe Życie" (The Lifelong Learning Programme - LLP), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego.

Wydział SiMR ma podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Europie w takich krajach jak Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Holandia, Hiszpania czy Portugalia. Pozwala to studiowanie na najlepszych uczelniach technicznych w Europie, z których wiele jest mocno związanych z przemysłem motoryzacyjnym.

Studenci mogą w ramach programu wyjechać na część studiów do partnerskich uczelni lub odbyć praktyki w instytucjach, firmach i organizacjach w krajach europejskich przez okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego.

W roku 2014 został wprowadzony nowy program Erasmus+, pozwalający na pełną mobilność studentów przez kolejne lata.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Athens

Program ATHENS został utworzony w roku 1996 z myślą o międzynarodowej wymianie studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz o ich udziale we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje Programu ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 2 obowiązkowe części: 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Aby wziąć udział w kolejnej sesji programu ATHENS, należy:

  • Zarejestrować się na stronie http://athensnetwork.eu/.
  • Zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów.
  • Wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w określonym dla danej sesji terminie.
  • Zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie programu ATHENS.

Inne programy

 

Dokumenty do pobrania

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: