Projekt WIRÓWKA

Projekt oznaczony numerem MAZOWSZE/0070/19-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza".


 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji niskotemperaturowego ekstraktora wirówkowego dla branży farmaceutycznej

Opracowany projekt wpisuje się w cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Korporacja Wschód Sp. z o.o., – lider konsorcjum,
  • Politechnika Warszawska – partner.

W ramach Politechniki Warszawskiej do realizacji projektu powołano konsorcjum międzywydziałowe w składzie:

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (lider w PW),
  • Wydział Inżynierii Materiałowej.