Studia I stopnia (inżynierskie)

Informacje bieżące

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia już trwa! Zarejestruj się już dziś przez portal IRK.


Biały tekst na niebieskim tle
 
Nie przeocz ważnych terminów!
•  Aktualny terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia »
•  Aktualny terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia »


Jeśli masz pytania w jakichkolwiek sprawach związanych z rekrutacją, skontaktuj się z nami:
Stylizowana koperta  rekrutacja.simr@pw.edu.pl
Stylizowana słuchawka   +48 22 234 85 25

 

Oferta Wydziału

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów pierwszego stopnia, prowadzone w języku polskim w trybie stacjonarnym (IM, IPEiH, MTR) i niestacjonarnym (IM, MTR):

     Inżynieria mechaniczna

Limity miejsc: na studiach stacjonarnych – 60, na studiach niestacjonarnych – 60.

Kierunek inżynieria mechaniczna, zastępujący dotychczasową mechanikę pojazdów i maszyn roboczych, jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. Studenci tego kierunku zdobywają obszerną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz  z zakresu budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych).

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • maszyny robocze
  • pojazdy
  • silniki spalinowe
  • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją „pojazdy szynowe”.

Grafika z tekstem "pdf"   Program studiów stacjonarnych
 
Grafika z tekstem "pdf"   Program studiów niestacjonarnych

     Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Kierunek jest dostępny również w języku angielskim ⇒ 

Limity miejsc: na studiach stacjonarnych PL – 120, na studiach stacjonarnych EN – 60.

Prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 kierunek inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy koniecznej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

Studenci studiów I stopnia tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

Grafika z tekstem "pdf"   Program studiów stacjonarnych

     Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Limity miejsc: na studiach stacjonarnych – 60, na studiach niestacjonarnych – 60.

Na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.
 
Studenci studiów I stopnia kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mają do wyboru następujące specjalności:

  • mechatronika maszyn roboczych
  • mechatronika pojazdów

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją „pojazdy szynowe”.

Grafika z tekstem "pdf"    Program studiów stacjonarnych
 
Grafika z tekstem "pdf"    Program studiów niestacjonarnych

 

Informacje rekrutacyjne

Najważniejsze informacje dla kandydatów oraz zasady rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej dostępne są na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.

W procesie rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów prowadzonych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych można uzyskać maksymalnie 225 punktów kwalifikacyjnych.

W ubiegłych latach punktowe minima kwalifikacyjne dla studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych przedstawiały się następująco:

Wykresy liniowe i tabela z liczbami

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: