Olimpiada Techniki Samochodowej

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej stanowiące niebieską tarczę z logo organizatorów.

Zaproszenie do udziału w XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej w roku szkolnym 2023/2024

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, redakcja czasopisma „Auto Moto Serwis” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zapraszają uczniów szkół o specjalności samochodowej  – techników i szkół branżowych  – do wzięcia udziału w XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Konkurs jest trzyetapowy. Podstawowe warunki konkursu określono w aktualnym regulaminie (dostępnym na stronach internetowych organizatorów). Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
W I etapie szkoły wyłonią uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów wielokrotnego wyboru lub w inny jednoznaczny sposób określony przez komisję szkolną powołaną przez dyrektora szkoły. Do II etapu można zgłosić maksymalnie 3 uczniów z jednej szkoły, a w przypadku zespołu szkół – do 3 uczniów z każdego rodzaju szkoły (np. technikum i szkół branżowych I i II stopnia), pod warunkiem przeprowadzenia odrębnych eliminacji szkolnych w każdej z tych szkół. W trakcie olimpiady będzie oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn; budowy pojazdów samochodowych; diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych; umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi; bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Nazwiska uczniów zakwalifikowanych przez szkołę do II etapu oraz nazwiska ich opiekunów merytorycznych, którzy przygotowują i towarzyszą uczniom w dalszych etapach olimpiady, prosimy nadsyłać na udostępnionym poniżej formularzu do 29 lutego 2024 r. na:
lub na adres redakcji:
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Redakcja „Auto Moto Serwis”
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
tel.: 22 818 09 18
Półfinał (II etap konkursu) odbędzie się w piątek 22 marca 2024 r. o godz. 11.00 w formie zdalnej – półfinaliści zostaną powiadomieni o szczegółach mailem.
Finał (III etap konkursu) odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie firmy Robert Bosch przy ul. Jutrzenki 105.
Test i sprawdzian praktyczny II i III etapu przygotowują organizatorzy olimpiady.
Wszelkie informacje na temat olimpiady będą publikowane na bieżąco w internecie, na stronach https://www.simr.pw.edu.pl/otswww.automotoserwis.com.pl oraz www.wkl.com.pl. Tam też zostanie podana pełna lista zgłoszonych osób (uwaga: nie wysyłamy potwierdzeń!) oraz wyniki półfinału. Na podanych stronach dostępne są również testy z poprzednich edycji olimpiady. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie u organizatorów: SiMR (tel. 22 234 85 57),  AMS (tel.: 695 300 322) i WKŁ (tel.: 22 849 27 51).”
 

Szczegółowe informacje dotyczące XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia do udziału w XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej w roku szkolnym 2023/2024

Formularz zgłoszenia (pdf) ⇒

Formularz zgłoszenia (docx) ⇒

Regulamin Olimpiady

Regulamin Olimpiady Techniki Samochodowej 2023/2024

Skład Komitetu Głównego Olimpiady

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Techniki Samochodowej w roku szkolnym 2023/2024:

 1. dr hab. inż. Dariusz Więckowski (SiMR PW) – przewodniczący Komitetu Głównego
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski (SiMR PW)
 3. mgr inż. Mateusz Brukalski (SiMR PW)
 4. dr inż. Szymon Dowkontt (SiMR PW)
 5. dr inż. Artur Jankowiak, prof. uczelni (SiMR PW)
 6. mgr inż. Szymon Kardasz (AMS)
 7. mgr inż. Artur Kornaś (Robert Bosch Sp. Z o.o.)
 8. dr inż. Jakub Lasocki (SiMR PW)
 9. dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni (SiMR PW)
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Reński (SiMR PW)
 11. dr inż. Hubert Sar (SiMR PW)   
 12. dr inż. Krzysztof Szczurowski (SiMR PW)
 13. dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni (SiMR PW)
 14. mgr inż. Krzysztof Wiśniewski (WKŁ)
 15. mgr inż. Łukasz Zieliński (M.S. Group Sp. z o.o.)

Siedziba Komitetu Głównego:

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
ul. Ludwika Narbutta 84, 02-524 Warszawa

Program Olimpiady (zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników)

Program Olimpiady Techniki Samochodowej

Wykaz literatury obowiązującej uczestników Olimpiady

Wykaz literatury

Sposób realizacji II etapu (półfinału) Olimpiady w formie zdalnej

Sposób realizacji II etapu

W sprawach organizacyjnych należy zwracać się do dr. hab. inż. Dariusza Więckowskiego – Koordynatora Olimpiady Techniki Samochodowej (tel. 22 234 85 57, e-mail: olimpiada-ams@sigma-not.pl).

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji Olimpiady na stronie internetowej czasopisma Auto Moto Serwis.

Strony w dziale:

Strony w dziale: