Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Grafika
Plakat promujący finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową, zawierający logotypy sponsorów.

Za nami XXVI edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Patronat

Patronat nad Konkursem objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Przebieg Konkursu

Konkurs jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie (kwalifikacyjnym) Komisja Konkursowa oceni pliki z pracami dyplomowymi w formie cyfrowej, pobrane z Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Na tej podstawie wybrane prace zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu (półfinału), w którym Uczestnicy Konkursu przygotują i zaprezentują plakaty ilustrujące walory swoich prac. Do trzeciego etapu (finału) zostaną zaproszeni Autorzy najlepszych prac. Będą oni mieli szansę wygłosić krótką prezentację, w której przedstawią Komisji Konkursowej najważniejsze osiągnięcia uzyskane w ramach realizacji pracy dyplomowej.

Komisja Konkursowa
 • Przewodniczący – Prodziekan ds. Nauczania
 • Wiceprzewodniczący – Prodziekan ds. Studenckich
 • Członkowie:
  • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych IPBM PW
  • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych IPiMR PW
  • Przedstawiciel Samorządu Studentów SiMR
 • Dodatkowo w finale Konkursu:
  • JM Rektor PW
  • Dziekan Wydziału
  • Przedstawiciele Firm i Instytucji Partnerskich

Prace Komisji Konkursowej wspiera Sekretarz.

Nagrody
 • Nagroda Dziekana dla najlepszej pracy inżynierskiej w wysokości 2500 zł,
 • Nagroda Dziekana dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości 3000 zł,
 • Nagrody specjalne ufundowane przez Sponsorów Konkursu.
Regulamin

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Konkursu podane są w Regulaminie.

Harmonogram

Przyjmowanie zgłoszeń

12.12.2022 – 9.01.2023

Etap 1 - Kwalifikacja

 • Ogłoszenie wyników

12.01.2023 – 18.01.2023

19.01.2023

Etap 2 – Półfinał

 • Prace magisterskie
 • Prace inżynierskie

 

02.02.2023
03.02.2023

Etap 3 – Finał 

02.03.2023

Zgłoszenia

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione na Wydziale SiMR w roku akademickim 2021/2022 i ocenione na ocenę bardzo dobrą. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail Sekretarza Komisji Konkursowej: Monika.Ambroziak@pw.edu.pl w terminie do 9 stycznia 2023 r. Do wiadomości koniecznie należy dołączyć elektroniczną kopię podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

Sponsorzy nagród specjalnych w XXVI edycji Konkursu
 • Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
 • Alstom Konstal S.A.
 • Auto Fun sp.j.
 • Baumalog Sp. z o.o.
 • Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
 • BMW Group Polska
 • Bosch Rexroth Sp. z o.o.
 • EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
 • Fabryka Urządzeń Dźwigowych
 • Faurecia Forvia
 • Fundacja Inter Cars
 • Impact Clean Power Technology S.A.
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Komatsu Poland Sp. z o.o.
 • M.S. Group Sp. z o.o.
 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • PESA Bydgoszcz S.A.
 • Polska Izba Motoryzacji
 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • PORR S.A.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  („Nagroda specjalna dla autora pracy o największym potencjale wdrożeniowym”)
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
 • Siemens Mobility sp. z o.o.
 • Szewczyk sp.j.
 • Toyota Central Europe Sp. z o.o.
 • Volvo Trucks Polska
 • Wamtechnik Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 • Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.
 • Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

Materiały promocyjne Sponsorów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową


Wyniki XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Zwycięzcami Konkursu oraz zdobywcami nagród Dziekana zostali:

 • Inż. Michał Karelus oraz inż. Michał Niedzielczyk, absolwenci kierunku Mechanika pojazdów i maszyn roboczych, za pracę inżynierską pt. Projekt pneumatycznej rzutki ratowniczej oraz systemu wyrzutu (promotor dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni)
   
 • Mgr inż. Katarzyna Miś, absolwentka kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, za pracę magisterską pt. Analiza termiczna pracy baterii pojazdu elektrycznego (promotor dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni)

  

Zwycięzcom i Finalistom Konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w karierze zawodowej!

Inż. Michał Karelus oraz inż. Michał Niedzielczyk - Zwycięzcy Konkursu w kategorii prac inżynierskich 

 

Studentka zwyciężczyni konkursu, odbierająca dyplom z rąk władz wydziału.

Mgr inż. Katarzyna Miś - Zwyciężczyni Konkursu w kategorii prac magisterskich

 

Szczegółowe wyniki Konkursu w kategorii prac inżynierskich

Miejsce

Wynik

Imię i nazwisko

Temat pracy

Prowadzący

1

17,70

Michał Karelus, Michał Niedzielczyk

„Projekt pneumatycznej rzutki ratowniczej oraz systemu wyrzutu”

dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

2

16,30

Franciszek Gawiński

”Opracowanie technologii wytwarzania oraz badania empiryczne próbek kompozytu e-morph”

dr inż. Piotr Bartkowski

3

15,94

Łukasz Łoniewski

„Projekt wstępny egzoszkieletu wspomagającego mobilność osoby z dysfunkcją kończyn dolnych”

dr inż. Paweł Gomoliński

4

15,85

Hubert Cienkusz

„Projekt i implementacja algorytmu detekcji i śledzenia drogi do nawigowania robotem autonomicznym”

dr inż. Przemysław Szulim

Mateusz Giesek

”Wykorzystanie analizy obrazów w sterowaniu urządzeniem pokładowym pojazdu za pomocą gestów”

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni

5

15,64

Kamila Dąbrowska

”Budowa i walidacja modeli symulacyjnych próbek wykonanych techniką addytywną ze stali 316L”

dr inż. Radosław Nowak

6

15,42

Daniel Stryjewski

„Projekt urządzenia umożliwiającego lokalizacje oraz odczyt parametrów diagnostycznych pojazdu z wykorzystaniem Internetu Rzeczy”

dr inż. Przemysław Szulim

 

Szczegółowe wyniki Konkursu w kategorii prac magisterskich

Miejsce

Wynik

Imię i nazwisko

Temat pracy

Prowadzący

1

15,53

Katarzyna Miś

„Analiza termiczna pracy baterii pojazdu elektrycznego”

dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni

2

15,42

Robert Onufrzak

„Projekt koncepcyjny urządzenia do automatycznego wstrzeliwania płaskownika spinającego kraty pomostowej prasowanej”

dr inż. Paweł Gomoliński

3

15,27

Michał Gorzym

„Stanowisko do badania oporów toczenia koła terenowego pojazdu specjalnego”

dr inż. Damian Markuszewski

4

14,48

Damian Wójcik

„Moduł wiercący pojazdu specjalnego”

dr inż. Damian Markuszewski

 

Serdecznie dziękujemy Partnerom oraz Sponsorom XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych za ufundowanie licznych nagród specjalnych:

Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.

 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
 • Damian Wójcik – nagroda finansowa

Grafika
Logo firmy Aebi Schmidt

Alstom Konstal S.A.

 • Daniel Stryjewski – główna nagroda rzeczowa
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagrody rzeczowe

Grafika
Logo firmy ALSTOM

Auto Fun sp.j.

 • Daniel Stryjewski – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Auto Fun

Baumalog Sp. z o.o.

 • Mateusz Giesek – nagroda finansowa
 • Robert Onufrzak – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Baumalog

BMW Group Polska

 • Daniel Stryjewski – główna nagroda rzeczowa
 • Damian Wójcik – główna nagroda rzeczowa
 • wszyscy Finaliści – nagrody rzeczowe
Grafika
Logo firmy BMW Group Polska

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

 • Robert Onufrzak – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Bosch Rexroth

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.

 • Kamila Dąbrowska – nagroda finansowa
 • Michał Gorzym – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy EDAG Engineering Polska

Fabryka Urządzeń Dźwigowych

 • wszyscy Finaliści – nagrody rzeczowe
Grafika
Logo firmy Fabryka Urządzeń Dźwigowych

Faurecia Forvia

 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansow
 • Damian Wójcik – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Faurecia Forvia

Fundacja Inter Cars

 • Hubert Cienkusz – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo Fundacji Inter Cars

Impact Clean Power Technology S.A.

 • Kamila Dąbrowska – nagroda finansowa
 • Daniel Stryjewski – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Impact Clean Power Technology

Instytut Transportu Samochodowego

 • Franciszek Gawiński – nagroda finansowa
 • Michał Gorzym – nagroda finansowa
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo Instytutu Transportu Samochodowego

Komatsu Poland Sp. z o.o.

 • Kamila Dąbrowska – nagroda finansowa
 • Franciszek Gawiński – nagroda finansowa
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Komatsu Poland

M.S. Group Sp. z o.o.

 • Daniel Stryjewski – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy M.S. Group

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo MZA

PESA Bydgoszcz S.A.

 • Franciszek Gawiński – nagroda rzeczowa 1 stopnia
 • Michał Gorzym – nagroda rzeczowa 1 stopnia
 • Hubert Cienkusz – nagroda rzeczowa 2 stopnia
 • Robert Onufrzak – nagroda rzeczowa 2 stopnia
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda rzeczowa 3 stopnia
 • Damian Wójcik – nagroda rzeczowa 3 stopnia
Grafika
Logo firmy PESA

Polska Izba Motoryzacji

 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
Grafika
Logo Polskiej Izby Motoryzacji

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

 • Michał Gorzym – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy PSPA

PORR S.A.

 • Franciszek Gawiński – nagroda finansowa
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy PORR

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 • Mateusz Giesek – nagroda finansowa: „Nagroda specjalna dla autora pracy o największym potencjale wdrożeniowym”
Grafika
Logo Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

 • Łukasz Łoniewski – nagroda finansowa 
Grafika
Logo Warszawskiego Instytutu Technologicznego

Siemens Mobility sp. z o.o.

 • Kamila Dąbrowska – nagroda rzeczowa
 • Robert Onufrzak – nagroda rzeczowa
Grafika
Logo firmy Siemens

Szewczyk sp.j.

 • Robert Onufrzak – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Szewczyk sp. j.

Toyota Central Europe Sp. z o.o.

 • wszyscy Finaliści – nagrody rzeczowe
Grafika
Logo firmy Toyota Central Europe

Volvo Trucks Polska

 • Łukasz Łoniewski – nagroda finansowa
 • Daniel Stryjewski – nagroda finansowa
 • wszyscy Finaliści – zestaw gadżetów
Grafika
Logo firmy Volvo

Wamtechnik Sp. z o.o.

 • Franciszek Gawiński – nagroda finansowa
 • Michał Karelus, Michał Niedzielczyk – nagroda finansowa
 • Katarzyna Miś – nagroda finansowa
Grafika
Logo firmy Wamtechnik

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 • Michał Gorzym – nagroda rzeczowa
 • Daniel Stryjewski – nagroda rzeczowa
Grafika
Logo Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

 • Hubert Cienkusz – nagroda finansowa
 • wszyscy Finaliści – nagrody rzeczowe i zaproszenia na zwiedzanie zakładu produkcyjnego WUZETEM
Grafika
Logo Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM”

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

 • wszyscy Finaliści – nagrody rzeczowe
Grafika
Logo Wydawnictw Komunikacji i Łączności

Materiały promocyjne Sponsorów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Zdjęcie uczestników i Komisji Konkursowej Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Strony w dziale:

Poprzednie edycje