Biblioteka

Studenci i pracownicy wydziału SiMR mogą korzystać z następujących bibliotek:

Biblioteka wydziałowa

Lokalizacja: ul. Narbutta 84, p. 3.17, 3 piętro przy lewej klatce schodowej
tel.: 22 234 8449

Godziny otwarcia biblioteki wydziałowej:

UWAGA!
Zmiany w dyżurach biblioteki SIMR:

- 2 czerwca (piątek) skrócony dyżur w godzinach 9:00 do 16:00;
- 3 czerwca (sobota) biblioteka nieczynna;
- 6 czerwca (wtorek) skrócony dyżur w godzinach 10:00 do 17:00;
- 9 czerwca (piątek) biblioteka nieczynna
.

WAŻNE!
2 czerwca po godz. 16 oraz 3 czerwca zwrotu książek można dokonać w portierni Wydziału. Oddane książki zostaną zdjęte z konta bibliotecznego we wtorek 6.06.2023 r.

Zachęcamy do kontaktu elektronicznego: biblioteka.simr@pw.edu.pl

Więcej o bibliotece wydziałowej i ogólne zasady korzystania ze zbiorów

Biblioteka wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych powołana została zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lipca 1995 r. Na księgozbiór składają się połączone kolekcje trzech dawnych bibliotek instytutowych – Instytutu Pojazdów, Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich i Instytutu Podstaw Budowy Maszyn.

Biblioteka SiMR gromadzi księgozbiór o charakterze naukowym z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, technologii budowy maszyn, projektowania, budowy i eksploatacji samochodów, pojazdów szynowych i maszyn roboczych. Ponadto posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, fizyki oraz logistyki. Zbiory obejmują książki, czasopisma, normy oraz prace dyplomowe odpowiadające profilowi kształcenia na wydziale SiMR.

Pracownicy:

Pracownik Adres do korespondencji elektronicznej
Karolina Kosior – kierownik karolina.kosior@pw.edu.pl
Katarzyna Bednarska katarzyna.bednarska@pw.edu.pl

Skrócone zasady korzystania ze zbiorów:

1. Do Biblioteki mogą zapisać się pracownicy i studenci Wydziału SiMR.

2. Użytkownicy mogą mieć wypożyczonych do 15 egz. książek jednorazowo.

3. Wypożyczenia książek: należy odszukać danej pozycji w katalogu (http://www.bg.pw.edu.pl/), spisać sygnaturę dostępnego egzemplarza i zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza (Biblioteka nie realizuje zamówień internetowych).

4. Prolongaty: student może dwukrotnie przedłużyć wypożyczone książki zdalnie-za pośrednictwem konta bibliotecznego.

5. Kary: przetrzymanie książki poza termin zwrotu skutkuje naliczeniem opłaty specjalnej (tj. 0,30 gr za każdy dzień). Wpłat należy dokonać online bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty).

6. Archiwum prac dyplomowych: prace dyplomowe można przeszukiwać w Repozytorium PW (http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/repozytor/prace-dyplomowe), udostępniane są tylko na miejscu w czytelni po wcześniejszym pozostawieniu legitymacji studenckiej.

7. Czasopisma naukowe: udostępniane są w czytelni; po wcześniejszym zgłoszeniu i pozostawieniu legitymacji istnieje możliwość wyniesienia czasopisma na zajęcia lub do ksero.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, użytkownik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki, bądź innej wskazanej przez bibliotekarza o zbliżonej wartości.

9. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, spożywania posiłków oraz napojów. Przed wejściem do Czytelni okrycia wierzchnie prosimy pozostawić w szatni.

   

Biblioteka Terenu Południowego

Lokalizacja: Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 86. P. 206, 214, II piętro
tel.: 22 234 8229, 22 849 9350

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia

  • pn.-pt. 9 - 17
  • sobota 9 - 15

Czytelnia

  • nieczynna

Biblioteka Główna

Lokalizacja: Gmach główny, Plac Politechniki 1.

System BiblioWawa

W grudniu 2017 roku został uruchomiony System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), który umożliwia studentom i pracownikom warszawskich uczelni wypożyczanie książek z bibliotek szkół wyższych, biorących udział w projekcie, na zasadzie wzajemności. W przedsięwzięciu bierze udział m.in. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

BiblioWawa to system przeznaczony dla:

  • studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR),
  • słuchaczy studiów podyplomowych,
  • pracowników uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Dzięki Systemowi Wypożyczeń Warszawskich osoby do tego uprawnione mają możliwość skorzystania z księgozbioru siedmiu warszawskich uczelni: Akademii Pedagogiki Specjalnej, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o systemie BiblioWawa »

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: