Dziekan i prodziekani

W okresie wakacyjnym konsultacje Dziekana i Prodziekanów są zawieszone do odwołania.

 Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

tel.: +(48-22) 234 84 30
fax: +(48-22) 234 83 31
e-mail: dziekan.simr@pw.edu.pl

Konsultacje: piątek, godz. 15:00 – 16:00, pokój 1.9A

 

Prodziekan ds. nauczania

dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 8598
e-mail: andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

Konsultacje: wtorek, godz. 14:15 – 16:00, pokój 0.5

 

Prodziekan ds. rozwoju i nauki

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: jacek.dybala@pw.edu.pl

Konsultacje: czwartek (dydaktyczny), godz. 13:15 – 14:00, pokój 0.5

 

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Jakub Lasocki

tel.: +(48-22) 234 83 31
e-mail: jakub.lasocki@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 13:00 – 14:00, pokój 0.5

 

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: michal.hac@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 12:00 – 13:00, pokój 0.5

Strony w dziale:

Strony w dziale: