Studencki Rzecznik Zaufania

Studencki Rzecznik Zaufania rozpatruje kwestie sporne oraz prowadzi mediacje w sprawach, w których stronami konfliktu są studenci.

Kompetencje oraz zakres działań podejmowanych przez Studenckiego Rzecznika Zaufania w Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 28/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Studencki Rzecznik Zaufania służy stronom konfliktu pomocą:

  • we wzajemnej komunikacji,
  • w określeniu interesów i kwestii do dyskusji,
  • w dojściu do porozumienia.

Studencki Rzecznik Zaufania kieruje się zasadami:

  • poufności,
  • bezstronności,
  • neutralności,
  • dobrowolności.

Uprawnienia Studenckiego Rzecznika Zaufania dotyczą:

  • niezależności,
  • powoływania świadków,
  • uzyskiwania informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej.

Przed zgłoszeniem przez studenta sprawy spornej do Studenckiego Rzecznika Zaufania, sugerowany jest kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich właściwego Wydziału.

Student będący stroną konfliktu może zwrócić się do Uczelnianego Rzecznika Zaufania o wskazanie innego rzecznika zaufania (w tym Studenckiego Rzecznika Zaufania) do przyjęcia informacji i poprowadzenia mediacji w danej sprawie.

Działalność Studenckiego Rzecznika Zaufania nadzoruje Prorektor ds. Studenckich.

Funkcję Studenckiego Rzecznika Zaufania obecnie pełni dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni, Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW

Kontakt:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
pok. 514
e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl 

Dyżury:
1. i 3. piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00, Gmach Główny pok. 147 (SSPW)

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: