Studia niestacjonarne

Rozkłady zajęć
Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

semestr zimowy

semestr letni

nr zjazdu

data zajęć (pt., sob., nd.)

nr zjazdu

data zajęć (pt., sob., nd.)

1 połowa semestru

1

6, 7, 8  października 2023

1 połowa semestru

1

23, 24, 25 lutego 2024

2

20, 21, 22 października 2023

2

8, 9, 10 marca 2024

3

3, 4, 5 listopada 2023

3

22, 23, 24 marca 2024

4

17, 18, 19 listopada 2023

4

12, 13, 14 kwietnia 2024

2 połowa semestru

5

1, 2, 3 grudnia 2023

2 połowa semestru

5

26, 27, 28 kwietnia 2024

6

15, 16, 17 grudnia 2023

6

10, 11, 12 maja 2024

7

12, 13, 14 stycznia 2024

7

24, 25, 26 maja 2024

8

19, 20, 21 stycznia 2024

8

7, 8, 9 czerwca 2024

zimowa sesja egzaminacyjna:

29.01-11.02.2024

letnia sesja egzaminacyjna:

17-30.06.2024

 

jesienna sesja egzaminacyjna:

02-15.09.2024

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025

Semestr zimowy

Semestr letni

Nr zjazdu

Data zajęć (pt., sob., nd.)

Nr zjazdu

Data zajęć (pt., sob., nd.)

1 połowa semestru

1

11, 12, 13  października 2024

1 połowa semestru

1

21, 22, 23 lutego 2025

2

25, 26, 27 października 2024

2

28 lutego, 1, 2 marca 2025

3

15, 16, 17 listopada 2024

3

21, 22, 23 marca 2025

4

29, 30 listopada,
01 grudnia 2024

4

11, 12, 13 kwietnia 2025

2 połowa semestru

5

13, 14, 15 grudnia 2024

2 połowa semestru

5

25, 26, 27 kwietnia 2025

6

20, 21, 22 grudnia 2024

6

9, 10, 11 maja 2025

7

10, 11, 12 stycznia 2025

7

23, 24, 25 maja 2025

8

17, 18, 19 stycznia 2025

8

30 maja, 1, 2 czerwca 2025

Zimowa sesja egzaminacyjna:

30.01-12.02.2025

Letnia sesja egzaminacyjna:

13-30.06.2025

 

Jesienna sesja egzaminacyjna:

01-15.09.2025

Harmonogramy sesji egzaminacyjnych
Specjalności

Specjalności do wyboru w ramach studiów I stopnia w zależności od ich kierunku. Kliknięcie nazwy specjalności pozwala pobrać jej prezentację.

Inżynieria mechaniczna (d. mechanika pojazdów i maszyn roboczych)

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Program studiów
Opłaty

 Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni i są dostępne na stronie BIP Politechniki Warszawskiej. Poniższe zestawienie stanowi wyciąg z ww. przepisów i nie może być traktowane jako kompletna informacja.

Informacja o opłatach

 1. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 118/2023 Rektora PW z dnia 16/05/2023.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 121/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16/05/2023.

 2. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 113/2022 Rektora PW z dnia 28/04/2022.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 112/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28/04/2022 r.

 3. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 95/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 94/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja  2021 r.

 4. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku ak. 2020/2021, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej są obliczane zgodnie z Decyzją nr 123/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzjami Rektora PW nr 176/2020 i 312/2020).

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 119/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca  2020 r.

 5. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku ak. 2019/2020, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej są obliczane zgodnie z Decyzją nr 89/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 135/2019, 216/2019 i 311/2020)

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 64/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 251/2019).

 6. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i w latach wcześniejszych

  Wysokości opłat w roku akademickim 2021/2022 dla studentów przyjętych na studia na poprzednich zasadach w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

  • studentów obywateli polskich,
  • studentów cudzoziemców przyjętych na studia „na zasadach obowiązujących obywateli polskich” określonych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

  obliczane są zgodnie z Decyzją nr 118/2023 Rektora PW z dnia 16/05/2023.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych obliczane są zgodnie z Decyzją nr 143/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 sierpnia  2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Zasady wystawiania faktur za studia
 1. Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
 2. Faktury wystawiane są na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić na adres email: agnieszka.kunicka@pw.edu.pl wg wzoru (Załącznik).
 3. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone prze niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. W przypadku dokonania wpłaty przez firmę, w której pracuje student, firma będzie figurowała na fakturze jako płatnik, natomiast nabywcą usługi dalej pozostaje student.
Języki obce

Zajęcia z języków obcych dla studentów w ramach programu studiów są realizowane przez Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (SJO PW).

Kontakt do SJO PW ⇒

Zapisy na zajęcia ⇒

Obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 (studia niestacjonarne) ⇒

Materiały dydaktyczne

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: