Zakład Technik Komputerowych

Kierownik Zakładu Technik Komputerowych: Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski


Działalność naukowo-badawcza

Zakład zajmuje się tworzeniem indywidualnych rozwiązań w zakresie automatyzacji inżynierskich prac projektowych. Tworzone rozwiązania bazują na modelowaniu osobistej i zespołowej wiedzy inżynierskiej. Modelowana wiedza służy do tworzenia zarówno modeli produktów jak i modeli procesów projektowych. Ostatecznym rezultatem jest budowa dedykowanych aplikacji komputerowych wspomagających prace inżynierskie. Nowopowstałe oprogramowanie opiera się zarówno na oprogramowaniu dostępnym komercyjnie jak i na własnych rozwiązaniach. Na ogół jest integrowane z funkcjonującymi w firmach strumieniami informacji. Obszarem zainteresowania Zakładu są również materiały nieklasyczne jak: materiały inteligentne (pakowane próżniowo granulaty, ciecze ME, stałe paliwa rakietowe, Particles Impact Dampers). Zakład specjalizuje się w wykorzystywaniu wspomnianej grupy materiałów w kontrolowanym tłumieniu drgań oraz w robotyce. Jego członkowie prowadzą zarówno badania empiryczne (wytrzymałościowe/reologiczne) z wykorzystaniem wizyjnych metod bezstykowych), jak też złożone analizy numeryczne m.in. z wykorzystaniem MES oraz DEM.


Oferta badawczo-rozwojowa

Oferta prac badawczo-rozwojowych: analiza potrzeb i możliwości w zakresie budowy oprogramowania opartego na wiedzy wspomagającego określone procesy projektowe, w określonych warunkach przemysłowych; budowa koncepcji oprogramowania opartego na wiedzy wspomagającego określone procesy projektowe, uwzględnienie szerokiego zakresu realiów i kontekstów, horyzontu czasowego; stworzenie dedykowanej wersji systemu komputerowego; badania empiryczne materiałów (wytrzymałościowe, zmęczeniowe, reologiczne); analizy numeryczne i analityczne; ekspertyzy z zakresu materiałów inteligentnych i innych dziedzin mechaniki; poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu robotyki miękkiej; projektowanie dedykowanych materiałów i urządzeń inteligentnych.

Strony w dziale:

Strony w dziale: