Informacje dotyczące każdego z pracowników dydaktycznych są w sposób zautomatyzowany czerpane z systemu USOS i podlegają regularnej aktualizacji w określonych odstępach czasu. Dlatego wprowadzane na bieżąco zmiany w systemie USOS, np. terminów konsultacji, pojawiają się w tym miejscu z pewnym opóźnieniem.

  • Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

  • Zakład Mechaniki

  • Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego

  • Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych

  • Zakład Silników Spalinowych

  • Zakład Napędów Wieloźródłowych

  • Zakład Technik Komputerowych

  • Zakład Pojazdów Szynowych

  • Zakład Samochodów

  • Zakład Technik Wytwarzania

Strony w dziale:

Strony w dziale: