Komitet Naukowy Sympozjum

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. dr h.c.  Jerzy Merkisz

prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski                   prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek                               prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz            prof. dr hab. inż. Andriy Petrovych Marchenko

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski                            prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda                    dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. PW                               dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS

dr hab. inż. Lech Knap, prof. PW                      dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT

dr hab. inż. Jan Matej                                                                                                       

                                              

Strony w dziale:

Strony w dziale: