Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Logo instytutu

Dyrektor Instytutu

dr inż. Sebastian Korczak

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

dr inż. Dorota Górnicka

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr inż. Radosław Nowak

Sekretariat Instytutu

mgr Justyna Szewczyk
pokój: 1.5
telefon: 22 234 8286
faks: 22 234 8622
e-mail: sekretariat.ipbm@pw.edu.pl
Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek – piątek, 9:00 – 15:00

 

Pracownicy Zakłady Badania i nauka

Prace przejściowe i dyplomowe Historia

Instytut Podstaw Budowy Maszyn powstał w roku 1970. Kształci studentów i doktorantów oraz prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w szeroko pojętej tematyce podstaw projektowania, wytwarzania, badania, eksploatacji i utylizacji maszyn. W szczególności, działania Instytutu o szczególnym znaczeniu dla techniki i gospodarki obejmują kształcenie i badania w zakresie:

  • zaawansowanych analiz wytrzymałościowych, w tym zmęczenia, pękania i zjawisk kontaktowych;
  • drgań mechanicznych, ich wpływu na człowieka i środowisko oraz aktywnych metod redukcji;
  • integracji i automatyzacji procesów projektowania i wytwarzania;
  • modelowania, projektowania oraz zastosowania materiałów i konstrukcji inteligentnych;
  • nowoczesnych technik zapisu konstrukcji oraz systemów wspomagania prac inżynierskich;
  • diagnostyki technicznej i dynamiki maszyn, w tym układów wirnikowych i przeniesienia napędu;
  • nowych technik wytwarzania, w tym technologii przyrostowych w zastosowaniach medycznych;
  • metrologii i normalizacji;
  • konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych;
  • utylizacji materiałów, maszyn i pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji.

Strony w dziale: