Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza zespolona 30 15 0 0 4 E/Z1
2 Rachunek prawdop. i statystyka 30 15 0 0 4 E/Z1
3 Mechanika ogólna III 30 30 0 0 5 E/Z1
4 Zintegrow. systemy wytwarzania 30 0 15 0 3 Z2/Z1
5 Diagnostyka maszyn 15 0 15 0 2 Z2/Z1
6 Metody numeryczne w mechanice 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Fizyka IV 45 0 0 0 4 Z2
8 Modelowanie systemów mechatron. 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 1 30 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 2 30 0 0 0 2 Z2
  RAZEM 255 75 45 0 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Modelow. komp. w praktyce inż. 15 0 15 0 2 Z2/Z1
2 Alg. genetyczne i sieci neuronowe 30 0 15 0 3 E/Z1
3 Bezp. systemów technicznych 30 0 0 0 2 Z2
4 Planowanie ruchu poj. autonom. 15 0 15 0 3 Z2/Z1
5 Zaaw. met. analizy sygn. i obrazów 15 0 15 0 3 E/Z1
6 Uszkodz. zorient. ster. układ. dyn. 30 0 0 0 2 E
7 Systemy czasu rzeczywistego 15 0 15 0 2 Z2/Z1
8 Modelowanie maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
9 Sterowanie i regulacja maszyn rob. 15 15 0 0 2 E/Z1
10 Sieci komputerowe 15 0 0 0 1 Z2
11 Przedmiot obieralny Specjalności 3 30 0 0 0 2 Z2
12 Przedmiot obieralny Specjalności 4 30 0 0 0 2 Z2
13 Wychowanie fizyczne 0 30 0 0 0 Z1
14 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
  RAZEM 255 45 90 75 30  

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 3 Z2
3 Przedmiot obieralny Specjalności 5 30 0 0 0 2 Z2
4 Przedmiot obieralny Specjalności 6 30 0 0 0 2 Z2
5 Seminarium dyplomowe 0 30 0 0 2 Z1
6 Praca dyplomowa 0 0 0 270 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4  
  RAZEM 120 30 0 270 31  
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: