Lista stypendystów rektora - semestr letni 2022/2023

Prezentujemy listę studentów, którym zostało przyznane stypendium rektora za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne.

Lista powstała w wyniku rozpatrzenia odwołań dotyczących wstępnej listy rankingowej i zawiera odpowiednie korekty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w grupie stypendystów! Pozostałym osobom życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu i powodzenia w kolejnej akcji stypendialnej.

Strony w dziale:

Strony w dziale: