Stypendium im. Mieczysława Króla

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2023/2024 dla studentów I roku.

Zgodnie z prośbą Prorektora ds. Studenckich, Wydział SiMR ma możliwość wytypowania spośród studentów I roku jednego kandydata. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

  • należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów,
  • znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej (preferowane osoby to sieroty i półsieroty).

Regulamin stypendium oraz wzór wniosku są zamieszczone poniżej:

Studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i uzyskali dużą liczbę punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Studiów (e-mail: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl, tel. 22 234 82 93) w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2023 r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: