Wyniki wyborów kandydata na funkcję Dziekana Wydziału SiMR

środa, 24 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

w dniu 24.04.2024 r. o godz. 12:00 w sali 3.12. miało miejsce zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów, podczas którego odbyło się głosowanie tajne z zachowaniem bezwzględnej większości głosów ważnych. W wyniku głosowania Wydziałowe Kolegium Elektorów pozytywnie zaopiniowało kandydaturę prof. dra hab. inż. Piotra Przybyłowicza na funkcję Dziekana na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Gratulujemy kandydatowi na funkcję Dziekana Wydziału SiMR PW.


                            Przewodniczący
                            Wydziałowego Kolegium Elektorów
                            Dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni

Strony w dziale:

Strony w dziale: