Wydział SiMR zacieśnia współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego

poniedziałek, 6 marca 2023

Wydział SiMR PW i ITS zamierzają wzmocnić współpracę w zakresie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących transportu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nisko- i bezemisyjnych środków transportu indywidualnego i miejskiego, autonomizacji transportu, technologii nowoczesnych paliw odnawialnych oraz bezpieczeństwa transportu.

Umowę w tej sprawie 28 lutego 2023 roku podpisali Dziekan Wydziału SiMR PW, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, oraz Dyrektor ITS, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak.

Strony Umowy planują także wspólne działania związane z organizacją studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz seminariów naukowych.

Umowa przewiduje również wspólną organizację praktyk dyplomowych dla studentów Wydziału SiMR PW oraz prowadzenie przez doktorantów badań eksperymentalnych w laboratoriach Instytutu.

Podpisanie Umowy przedłuża trwającą od lat współpracę między Wydziałem i Instytutem, stwarzając jednocześnie warunki do intensyfikacji działań w nowych obszarach.