Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych - I stopień niestacjonarne

Program studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych ⇒

Na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.

Studenci studiów I stopnia kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mają do wyboru następujące specjalności:

Prezentacje specjalności dostępne są w zakładce Studenci / Studia niestacjonarne.

 

Strony w dziale: