Monitoring karier zawodowych

Biuro Karier PW zaprasza wszystkich studentów do udziału w monitoringu karier zawodowych naszych absolwentów.

Więcej informacji tutaj.

Rekrutacja 2018/2019

Do 14 IX 2018 r.: przedłużone zapisy na studia niestacjonarne I i II stopnia.

2 VIII – 14 IX 2018 r.: dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na wydziale SiMR, na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronics.

Więcej informacji tutaj.

Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe instytutów:

IMRC – środy, godz. 11:15
IPBM – środy, godz. 12:15
IP – czwartki, godz. 11:15

Więcej informacji tutaj.

Adres: ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro Dziekana
Telefon: (22) 849-03-01;  (22) 234-84-30
Fax: (22) 849-03-06
E-mail: dziekan.simr@pw.edu.pl
Dziekanat st. stacj. (p.0.6)
Telefon: (22) 849-05-34;  (22) 234-84-35
Dziekanat st. niest. (p.0.7): (22) 234-87-54
E-mail: dziekanat.simr@pw.edu.pl