Studia stacjonarne (dzienne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w trybie dziennym, prowadzone w języku polskim:

Kierunki studiów na wydziale SiMR prowadzone w języku angielskim »

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według określonych zasad i ustalonego terminarza.

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych 120
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 60
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 60
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
60
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
30

 

Programy kształcenia (w tym przedmioty z liczbą godzin na danych semestrach oraz przypisaną liczbą punktów ECTS) na poszczególnych kierunkach:

Proces rekrutacji w pigułce

Krótkie zestawienie najważniejszych czynności do wykonania przez kandydata na studia.

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.

Zasady rekrutacji

Obowiązujące w procesie kwalifikacji na studia zasady i wymogi, sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych, przywileje dla laureatów olimpiad, potwierdzanie efektów uczenia się itp.

Kontakt

Strony w dziale:

Strony w dziale: