Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

SEMESTRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza I 20 10 0 0 5 E/Z1
2 Algebra 20 10 0 0 4 E/Z1
3 Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 20 0 0 10 3 Z2/Z1
4 Materiały konstrukcyjne 20 0 0 0 3 Z2
5 Techniki komputerowe 20 0 20 0 5 Z2/Z1
6 Podstawy modelowania geometrycznego *) 0 0 10 0 1 Z1
7 Ochrona środowiska 10 0 0 0 2 Z2
8 Warsztaty 0 0 10 0 1 Z1
9 Chemia 10 0 0 0 2 Z2
10 Fizyka I 20 0 0 0 2 E
11 Historia techniki (HES) 10 0 0 0 1 Z2
12 Własność intelekt.+BHP (HES) 10 0 0 0 1 Z2
  RAZEM 160 20 40 10 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza II 20 10 0 0 4 E/Z1
2 Równania różniczkowe 20 10 0 0 4 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika I 20 0 10 0 4 E/Z1
4 Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 0 0 0 20 2 Z1
5 Mechanika ogólna I 20 20 0 0 5 E/Z1
6 Technologia 20 0 0 0 3 Z2
7 Lab. materiałów konstrukcyjnych 0 0 10 0 1 Z1
8 Modelowanie geometryczne *) 0 0 10 0 2 Z1
9 Fizyka II 10 0 0 0 2 Z2
10 Techniki komputerowe - pracownia 0 0 10 0 1 Z1
11 Język obcy 1 0 20 0 0 2 Z1
  RAZEM 110 60 40 20 30  

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Mechanika ogólna II 20 20 0 0 5 E/Z1
2 Wytrzymałość materiałów I 20 20 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika II 10 0 10 0 2 E/Z1
4 Teoria maszyn i podst. automatyki 10 0 0 10 4 E/Z1
5 Metrologia i zamienność 10 10 0 0 2 Z2/Z1
6 Mechanika płynów 10 10 0 0 3 Z2/Z1
7 Zaawans. modelowanie geometr. *) 0 0 10 0 1 Z1
8 Wprowadzenie do mechatroniki 10 0 10 0 2 Z2/Z1
9 Wprowadz. do syst. mikroprocesor. 10 0 10 0 2 Z2/Z1
10 Język obcy 2 0 20 0 0 4 Z1
  RAZEM 100 80 40 10 30  

Semestr 4

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy Konstrukcji Maszyn 30 0 0 0 4 E
2 Projektowanie  podstaw konstrukcji maszyn  I** 0 0 0 20 2 Z1
3 Drgania mechaniczne 20 10 0 0 3 E/Z1
4 Termodynamika 10 10 0 0 3 E/Z1
5 Lab. mechaniki płynów 0 0 10 0 1 Z1
6 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 0 0 2 E
7 Inżynieria programowania 0 0 20 0 2 Z1
8 Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 10 0 10 0 3 Z2/Z1
9 Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 10 0 10 0 3 Z2/Z1
10 Systemy automatyki 10 0 10 0 3 E/Z1
11 Język obcy 3 0 20 0 0 4 Z1
  RAZEM 110 40 60 20 30  

Semestr 5

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Napędy elektryczne 10 0 10 0 2 E/Z1
2 Silniki spalinowe 10 0 10 0 3 E/Z1
3 Projekt Podstaw Konstrukcji Maszyn II *** 0 0 0 20 2 Z1
4 Podst. napędów hydr. i pneumat. 10 0 10 0 3 E/Z1
5 Pojazdy 10 0 10 0 3 Z2/Z1
6 Maszyny robocze 10 0 10 0 3 Z2/Z1
7 Lab. pomiarów wielk. dyn. 0 0 10 0 1 Z1
8 Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 10 0 0 0 1 Z2
9 Komp. systemy w mechatronice 10 0 10 0 2 Z2/Z1
10 Podstawy proj. systemów mechatr. 10 0 10 0 3 E/Z1
11 Konstrukcje inteligentne 10 0 0 0 2 Z2
12 Wprowadzenie do robotyki / Naprawa mechatr. syst. pojazdów 10 0 0 0 1 Z2
13 Język obcy 4 0 20 0 0 4 E
  RAZEM 100 20 80 20 30 100

SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA POJAZDÓW

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 10 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydr. i pneumatyczne 10 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 10 0 20 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatr. 0 0 0 20 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn rob. 10 10 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatr. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 10 0 1 Z1
8 Podstawy MES 10 0 10 0 2 Z2/Z1
9 Mechatronika pojazdów 20 0 10 0 4 E/Z1
10 Układy napędowe pojazdów 20 0 10 0 3 Z2/Z1
11 Pokładowa diagnostyka pojazdów 10 0 10 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
  RAZEM 110 10 80 50 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Niezaw. i bezp. syst. mechatr. / PLM - podejscie bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Pojazdy autonomiczne 20 0 0 0 3 Z2
5 Systemy informatyczne pojazdów 10 0 10 0 3 Z2/Z1
6 Akustyka pojazdów 10 0 10 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 110 10 80 50 30  

SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 10 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydr. i pneumatyczne 10 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 10 0 20 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatr. 0 0 0 20 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn rob. 10 10 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatr. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 10 0 1 Z1
8 Podstawy MES 10 0 10 0 2 Z2/Z1
9 Automatyzacja maszyn roboczych 20 0 10 0 4 E/Z1
10 Maszyny budowlane 20 0 10 0 3 Z2/Z1
11 Dźwigi osobowe 10 0 10 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
  RAZEM 110 10 80 50 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Niezaw. i bezp. syst. mechatr. / PLM - podejscie bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 20 0 0 0 3 Z2
5 Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 10 0 10 0 3 Z2/Z1
6 Systemy monitorowania maszyn roboczych 10 0 10 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 100 10 20 100 30  

Strony w dziale:

Strony w dziale: