Inżynieria mechaniczna (wcześniej: mechanika pojazdów i maszyn roboczych) - I stopień niestacjonarne

Program studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna ⇒

Kierunek inżynieria mechaniczna, zastępujący dotychczasową mechanikę pojazdów i maszyn roboczych, jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na wydziale SiMR. Studenci tego kierunku zdobywają obszerną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz  z zakresu budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych).

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • Maszyny robocze
  • Pojazdy
  • Silniki spalinowe
  • Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

Prezentacje specjalności są dostępne w zakładce Studenci / Studia niestacjonarne.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: