Studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie zaocznym, prowadzone w języku polskim:

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według określonych zasad i ustalonego terminarza.

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 60
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 60
Proces rekrutacji w pigułce

Krótkie zestawienie najważniejszych czynności do wykonania przez kandydata na studia.

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.

Zasady rekrutacji

Obowiązujące w procesie kwalifikacji na studia zasady i wymogi, sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych, przywileje dla laureatów olimpiad, potwierdzanie efektów uczenia się itp.

Kontakt

Strony w dziale:

Strony w dziale: