Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna / mechanika pojazdów i maszyn roboczych

SEMESTRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza I 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Algebra 30 15 0 0 4 E/Z1
3 Geometria wykreślna 15 0 0 15 2 E/Z1
4 Materiały konstrukcyjne 45 0 0 0 3 Z2
5 Techniki komputerowe 30 0 30 0 5 Z2/Z1
6 Podstawy zapisu konstrukcji 30 0 0 0 2 Z2
7 Ochrona środowiska 30 0 0 0 2 Z2
8 Warsztaty 0 0 15 0 1 Z1
9 Chemia 30 0 0 0 2 Z2
10 Fizyka I 30 0 0 0 2 E
11 Historia techniki (HES) 15 0 0 0 1 Z2
12 Własność intelektualna+BHP (HES) 15 0 0 0 1 Z2
  RAZEM 300 45 45 15 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza II 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Równania różniczkowe 30 30 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika I 30 0 15 0 4 E/Z1
4 Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji 0 0 0 30 2 Z1
5 Mechanika ogólna I 30 30 0 0 5 E/Z1
6 Technologia 45 0 0 0 3 Z2
7 Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 0 0 15 0 1 Z1
8 Podstawy modelowania geometrycznego *) 0 0 30 0 2 Z1
9 Fizyka II 30 0 0 0 2 Z2
10 Techniki komputerowe - pracownia 0 0 15 0 1 Z2/Z1
11 Wychowanie fizyczne 1 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 195 120 75 30 30  

*) Do wyboru system CAD

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Mechanika ogólna II 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Wytrzymałość materiałów I 30 30 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika II 15 0 15 0 2 E/Z1
4 Podstawy automatyki i teorii maszyn 30 30 0 0 5 E/Z1
5 Metrologia i zamienność 15 15 0 0 2 Z2/Z1
6 Mechanika płynów 30 15 0 0 3 Z2/Z1
7 Zaawansowane modelowanie geometryczne *) 0 0 15 0 1 Z1
8 Laboratorium technologii 0 0 15 0 1 Z1
9 Modelowanie i programowanie obiektowe 15 0 15 0 2 Z2/Z1
10 Język obcy 1 0 60 0 0 4 Z1
11 Wychowanie fizyczne 2 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 165 210 60 0 30  

Semestr 4

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy Konstrukcji Maszyn 60 0 0 0 4 E
2 Projektowanie Konstrukcji Maszyn 0 0 0 30 2 Z1
3 Drgania mechaniczne 30 15 15 0 4 E/Z1
4 Termodynamika 30 15 0 0 3 E/Z1
5 Laboratorium mechaniki płynów 0 0 15 0 1 Z1
6 Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 0 0 30 0 2 Z1
7 Technologia budowy maszyn 30 0 0 0 2 E
8 Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn 0 0 30 0 2 Z1
9 Wytrzymałość materiałów II 30 30 0 0 5 E/Z1
10 Laboratorium metrologii i zamienności 0 0 15 0 1 Z1
11 Język Obcy 2 0 60 0 0 4 Z1
12 Wychowanie Fizyczne 3 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 180 150 105 30 30  

Semestr 5

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Napędy elektryczne 15 0 15 0 2 E/Z1
2 Silniki spalinowe 30 0 15 0 3 E/Z1
3 Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 0 0 0 30 2 Z1
4 Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych. 30 0 15 0 3 E/Z1
5 Pojazdy 30 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Maszyny robocze 30 0 15 0 3 Z2/Z1
7 Laboratorium Termodynamiki 0 0 15 0 1 Z1
8 Lab. wytrzymałości materiałów 0 0 15 0 1 Z1
9 Metody Elementów Skończonych 15 0 30 0 3 Z2/Z1
10 Projektowanie technologii budowy maszyn 0 0 0 15 1 Z1
11 Napędy mechaniczne 30 0 0 0 2 E
12 Język Obcy 3 0 60 0 0 4 E
13 Rozwiązywanie kompleksowych problemów 15 0 15 0 2 Z2/Z1
  RAZEM 195 60 150 45 30  

SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYZACJA MASZYN ROBOCZYCH

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Maszyny budowlane 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Elementy robotyki 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Automatyzacja maszyn roboczych 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Systemy monitorowania maszyn roboczych 30 0 0 0 3 Z2
5 Cyfrowe zasoby informacji techn. 30 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Mechanika elementów laminowanych 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Numeryczne analizy struktur warstwowych 30 0 0 0 3 E/Z1
5 Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkosciennych 30 0 0 0 3 Z2/Z1
6 Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych 30 0 0 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydrauliczne i pneumatyczne 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielkości dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploatacji i niezawodności / Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Konstrukcje nośne 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Dźwignice 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Maszyny budowlane 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Układy napęd. maszyn roboczych 30 0 0 0 3 Z2
5 Automatyzacja maszyn roboczych 30 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: NADWOZIA POJAZDÓW

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw. / Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Systemy komp. w konstrukcji nadwozi 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Badania pojazdów 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Budowa nadwozi 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Nadwozia pojazdów małoseryjnych 30 0 0 0 3 E/Z1
5 Struktury energochłonne w pojazdach 30 0 0 0 3 Z2/Z1
6 Modelowanie numer. nadwozi pojazdów 30 0 0 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: NAPĘDY HYBRYDOWE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Modelow. napędów mech.-elektr. 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Podstawy elektromech. napędów hybr. 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Akum. energii w nap. wieloźr. masz. i poj. 30 0 0 0 3 Z2
5 Dynamika pojazdów 30 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Układy napędowe pojazdów 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Obl. wytrzymał. MES konstrukcji pojazdów 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Wykład obieralny 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Wykład obieralny 30 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 30 0 0 0 3 Z2
6 Podwozia samochodów 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI SPALINOWE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Układy napędowe pojazdów 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Niskoemisyjne silniki spalinowe 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Projektowanie silników spalinow. 30 15 0 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 15 75 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Wykład obieralny 30 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 30 0 0 0 3 Z2
6 Podwozia samochodów 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: WIBROAKUSTYKA

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Podstawy wibroakustyki maszyn 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Cyfrowa analiza sygnałów 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Diagnost. wibroakust. i monitoring 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 30 0 0 0 3 Z2
5 Prawne uwarunk. ochrony przed drganiami i hałasem 30 0 0 0 3 Z2
6 Aktywne met. minimal. drgań i hałasu 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  

SPECJALNOŚĆ: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 30 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 30 0 30 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 30 0 0 0 2 Z2
7 Analiza sztywn.-wytrzym. konstr. maszyn 30 0 15 0 4 E/Z1
8 Komputerowo wspomagane wytwarzanie 30 0 15 0 4 Z2/Z1
9 Integracja projektowania i wytwarzania 30 0 15 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 225 0 90 105 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Zaawans. metody progr. w zast. inż. 30 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 30 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 30 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 180 15 0 150 30  
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: