Projekt LICZNIKI

Grafika
Logo NCBR

Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa nr DOB-SZAFIR/11/A/015/01/2020, pt.Odczyt i zabezpieczanie danych w elektronicznych licznikach pojazdów”, realizowany w ramach Konkursu 1/SZAFIR/2020 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Odczyt i zabezpieczanie danych w elektronicznych licznikach pojazdów

 

Fot. 1  Skład konsorcjum
 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (Lider konsorcjum),
 • firmę TOMSAD Tomasz Sadowski.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Więcławski.

Okres realizacji od 29 grudnia 2020 do 28 kwietnia 2023 r.

Całkowity koszt realizacji projektu zaplanowano w wysokości 3 923 085,00zł, w tym koszty kwalifikowalne 3 189 500,00 zł.

Realizacja projektu polegała na zaprojektowaniu i zbudowaniu urządzenia wraz z oprogramowaniem służącym do kontroli ewentualnej ingerencji w przebieg główny pojazdu oraz wykryciu ingerencji w jego systemy elektroniczne. Projektowane urządzenie będzie komunikowało się z układem elektronicznym pojazdu poprzez złącze OBDII oraz urządzenie końcowe w postaci iPhone/iPad wykorzystując komunikację Bluetooth.

Harmonogram realizacji projektu zakładał m.in.:

 •  opracowanie i budowę prototypu interfejsu służącego do pobierania informacji ze sterowników pojazdów dotyczących jego przebiegu oraz numeru identyfikacyjnego VIN,
 • opracowanie oprogramowania umożliwiającego komunikację z pojazdem oraz oprogramowania, dzięki któremu będzie można wykryć ingerencję w przebieg główny oraz przeprowadzone modyfikacje w jego elektronicznych sterownikach,
 • opracowanie aplikacji pozwalającej na zabezpieczenie pobranych danych do celów procesowych,
 • opracowanie struktury pobieranych danych zawierającej:
 • przebieg pojazdu,
 • dokonane modyfikacje danych,
 • rozpoznanie narzędzia, którym dokonano modyfikacji,
 • datę przeprowadzenia modyfikacji,
 • charakterystyki użytkowania pojazdu (tryb jazdy),
 • dane dotyczące zapisów o kolizji lub wypadku,
 • historii pojazdu odczytywanej z modułów innych niż sterownik silnika, a dotyczących norm spalin,
 • danych dotyczących filtrów DPF oraz układów mających na celu ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska.

Celem nadrzędnym i docelowym, dla którego podjęto się realizacji projektu było udzielenie wsparcia takim instytucjom jak Policja, Straż Graniczna, Stacje Kontroli Pojazdów, które w swoich kompetencjach mają wykrywanie i zwalczanie nieuprawnionych ingerencji w oznaczenia identyfikacyjne pojazdów, zmiany ich przebiegów, a także omijanie urządzeń dbających o ochronę środowiska.

Gestorem opracowywanego urządzenia (rozwiązania) jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Fot. 2  Schemat projektowanego Modułu Kontrolno-Diagnostycznego (MK-D) do odczytu danych poprzez złącze OBD2.
 

Fot. 3  Schemat obwodu drukowanego Modułu Kontrolno-Diagnostycznego (MK-D).
 

Fot. 4  Proces odczytu danych z ramki zamrożonej w elektronicznym układzie samochodowym.