Lista osób ubiegających się o stypendium rektora

Lista osób ubiegających się o stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w akcji stypendialnej w marcu 2023 jest do pobrania poniżej.

Na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie lub drogą elektroniczną dokonuje się korekty średniej ocen lub punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Korekty dotyczą wyłącznie oczywistych pomyłek, a w szczególności błędnie wprowadzonych do protokołów ocen. Dokonane korekty zostają uwzględnione w listach rankingowych.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie swojego wyniku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z mgr Katarzyną Kulińską (katarzyna.kulinska@pw.edu.pl) z Biura Obsługi Studiów w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023.

Strony w dziale:

Strony w dziale: