Zakład Samochodów

Kierownik Zakładu Samochodów: dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. uczelni


Działalność naukowo-badawcza

Zakład Samochodów specjalizuje się w następującej problematyce:

  • mechanika ruchu samochodu;
  • badania trakcyjne i stanowiskowe pojazdów samochodowych i ich podzespołów;
  • badanie zjawisk związanych ze współpracą opony z nawierzchnią drogi, wyznaczanie charakterystyki przyczepności przy pomocy zestawu pomiarowego SRT-4;
  • konstrukcja układów napędowych samochodów;
  • konstrukcja zespołów podwozia samochodów: zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy;
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • rzeczoznawstwo samochodowe, rekonstrukcja zdarzeń/wypadków drogowych;
  • obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES).

Strony w dziale:

Strony w dziale: