Zarządzenie Rektora w sprawie wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących skreślenia z listy studentów

Zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora PW nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r,, od dnia 20 marca br., w systemie USOSweb zostanie uruchomiony moduł służący do elektronicznego doręczania studentom pism w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wymienionym zarządzeniem.

Strony w dziale:

Strony w dziale: