Program EUREKA

Logo projektu Eureka

Obsługa Strumieni Finansowania

PROGRAM EUREKA

PROJEKT: „Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników pojazdów i maszyn rolniczych”

AKRONIM: BIOGASDRIVE

CEL: Celem projektu jest opracowanie systemu dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail, a także sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach rzeczywistych, na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej. Silnik pojazdu/maszyny będzie zasilany olejem napędowym i biogazem o wysokiej zawartości CO2 (do 50%) z biogazowni Lidera projektu.

ZADANIA: W ramach projektu zostaną przeprowadzone: (1) badania potencjału metanogennego i  procesu fermentacji dla dodatkowego substratu, w celu zwiększenia wydajności biogazu i metanu, (2) badania nad oczyszczaniem biogazu z siarkowodoru i wilgoci, w celu dostosowania jego jakości do wymagań silnika oraz (3) badania silnikowe, w celu opracowania prototypu systemu dwupaliwowego zasilania nowoczesnego silnika. Projekt zakończy się badaniami eksploatacyjnymi w warunkach rzeczywistych na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej oraz opracowaniem dokumentacji technicznej dla przedmiotowego rozwiązania.

BENEFICJENT - konsorcjum w składzie:

  • PGB Energetyka 4 Sp. z o.o. (Lider),
  • Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 050 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 969 050 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020-2024

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/) w ramach programu EUREKA.

Strony w dziale:

Strony w dziale: