Jerzy Dowkontt

Jerzy Dowkontt

Zdjęcie portretowe

Jerzy Dowkontt
(26.01.1906 ÷ 07.01.1978)

- Konstruktor, absolwent Wydziału Mechanicznego PW (1935).
- Asystent w Katedrze Termodynamiki PW.
- Pracownik Biura Studiów w dziale silnikowym PZInż. (1935-39).
- Wykładowca w Szkole Technicznej w Wilnie po kampanii wrześniowej (do 1941).
- Konstruktor w fabryce „Perkun” w Warszawie (1941-43).
- Kierownik Katedry Silników Samochodowych Politechniki Łódzkiej (1945).
- Kierownik Katedry Silników Pojazdów Mechanicznych na Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym (od 1951), później na Wydziale Samochodów i Ciągników PW (od 1953).
- Założyciel (Wydział SiC) i późniejszy Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1960-61).
- Konstruktor silników, m.in. 8-cyl. silnika widlastego o mocy 95KM do samochodu Lux-Sport, 6-cyl. silników rzędowych o mocach 85KM i 120KM, 6-cyl. silnika wysokoprężnego o mocy 70KM (okres międzywojenny).
- Autor wielu książek (np. „Teoria Maszyn Cieplnych”, „Teoria Silników Cieplnych”)


Silnik V8

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: