Ignacy Brach

Ignacy Brach

Zdjęcie portretowe

Ignacy Brach
(18.09.1897 ÷ 07.04.1994)

- Konstruktor, absolwent Politechniki Lwowskiej (PLw) (1923).
- Asystent w Katedrze Urządzeń Dźwigowych PLw (1922-25).
- Starszy asystent w Katedrze Dźwignic PW (1926-34).
- Dyrektor Konsorcjum Zakładów Przetwórczych (kierownik działalności Konsorcjum w realizacji stoczni Gdynia) (1935-39).
- Żołnierz AK (1939-45) – Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.
- Dyrektor Techniczny Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego (1945-48).
- Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Mechaniki (1948-52).
- Organizator i Kierownik Katedry Maszyn Budowlanych i Drogowych (1948-67).
- Dziekan Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego PW (1951-52).
- Przewodniczący ZG SiMP przez 4 kadencje (1957-61).
 - Organizator oraz późniejszy Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów PW (1960-64).
- Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej (1987).
- Autor opracowań dot. urządzeń przeładunkowych i analiz do zastosowania w porcie w Gdyni (okres międzywojenny).
- Współprojektant żurawi wypadowych (pierwszych w Europie Środkowej i Wschodniej niezużywających energii na podnoszenie w czasie zmiany wysięgu) do portu w Gdyni (okres międzywojenny).
- Projekt (i patent) wielkich bram hangarowych lotniska „Okęcie” (okres międzywojenny).
- Współkonstruktor koparek z osprzętem przesuwnym „Brawal” (Brach-Walczewski).
- Twórca nowych hipotez w zakresie rozdrabniania minerałów i skrawania gruntów.
- Autor monografii „Hipotezy wielokrotnego kruszenia” oraz 17 innych pozycji książkowych.
- Autor wielu patentów (wiele z nich zastosowanych), wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

 

 Koparka Brawal 1611

 

Koparka Brawal 4011
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: