Programy QuickerSim dostępne dla studentów Wydziału SiMR

wtorek, 4 kwietnia 2023

Grafika
Logo firmy Quickersim w postaci szarych i pomarańczowych liter.

Studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych mają możliwość bezpłatnego korzystania z licencji akademickiej programów Q-Bat oraz QuickerSim CFD, dystrybuowanych przez QuickerSim Ltd.

QuickerSim CFD to narzędzie wykorzystujące środowisko Matlab, służące do wykonywania efektywnych czasowo obliczeń przepływów. Z kolei Q-Bat znajduje zastosowanie przede wszystkim w obliczeniach termicznych baterii. Obydwa narzędzia mogą być pomocne zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i prowadzenia badań w ramach prac przejściowych czy dyplomowych. Studentów zainteresowanych uzyskaniem licencji prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej z użyciem adresu e-mail z domeny PW.

Narzędzie Q-Bat używane jest m.in. podczas zajęć prowadzonych przez prof. Piotra Piórkowskiego na studiach II-go stopnia kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych (IPEiH).

Znakomitym przykładem wykorzystania programu Q-bat jest praca dyplomowa pt. „Analiza termiczna pracy baterii pojazdu elektrycznego”, autorstwa mgr inż. Katarzyny Miś, absolwentki kierunku IPEiH, która zwyciężyła w tegorocznym Konkursie na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale SiMR w kategorii prac magisterskich.

Założeniem badawczym pracy było przeprowadzenie symulacji odpowiedzi termicznej baterii litowo-jonowej wykorzystywanej do napędu autobusu elektrycznego na wymuszenie wynikające z obciążenia cyklem jazdy i w warunkach zastosowania systemu chłodzenia. Do zbudowania modelu baterii Autorka nagrodzonej pracy wykorzystała program Q-bat, który tworzy modele pakietów baterii na podstawie zadanych parametrów mechanicznych i elektrycznych. W trakcie badań przetestowane zostały różne konfiguracje układów chłodzenia z wykorzystaniem aluminiowej płyty chłodzącej i przepływającego przez nią czynnika chłodzącego. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczony został rozkład pól temperatur oraz wybrany najlepszy system chłodzenia. Ponadto określono zasadność i skuteczność zastosowania systemu chłodzącego w różnych warunkach pracy i obciążenia akumulatora.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy mgr inż. Katarzynie Miś i mamy nadzieję, że ten pozytywny efekt współpracy z firmą QuickerSim Ltd. zachęci również innych studentów do sięgania po program Q-bat.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: