Konferencja naukowa „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”

piątek, 31 marca 2023

W dniu 12 maja 2023 r. odbędzie się konferencja naukowa  pt. „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Celem Konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń wobec szeroko pojmowanych zmian w gospodarce cyfrowej.

Organizatorzy serdecznie zapraszają społeczność Wydziału SiMR do uczestnictwa w Konferencji w trybie zdalnym. Szerokie grono uczestników Konferencji stanowić będą przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych oraz praktyków gospodarczych.

Udział w Konferencji wymaga potwierdzenia obecności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: