Rekrutacja na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

środa, 20 grudnia 2023

Jesteś po obronie pracy inżynierskiej i planujesz kontynuować naukę na studiach magisterskich? Chciałbyś dołączyć do społeczności studentów Wydziału SiMR? Od 9 stycznia do 2 lutego 2024 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzi zapisy na studia stacjonarne magisterskie rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia odbędą się już w lutym.

Niebieski kabriolet z logo Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Kierunki i limity miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia

Procedura rekrutacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów

1. Zarejestrowanie się w systemie „Internetowa Rekrutacja Kandydatów – IRK” i wniesienie opłaty w terminie 09.01.2024-02.02.2024.

2. Dostarczenie dokumentów na Wydział SiMR (ul. Narbutta 84, Warszawa), do pokoju 1.9 (I piętro) w terminach:

  • 08.02.2024 (czwartek) w godzinach 9.00-15.00,
  • 09.02.2024 (piątek) w godzinach 9.00-15.00,
  • 10.02.2024 (sobota) w godzinach 9.00-15.00.

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane. Osoby, których nie będzie w bazie, nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia.

Dokumenty do złożenia przez kandydatów na studia II stopnia

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów (dyplom musi być podpisany) oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu)
  • Oryginał zaświadczenia o obronie (jeżeli kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów)
  • Kopia suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów
  • CV
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została dołączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (odsyłacz do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Do pobrania:

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do procedur rekrutacji, w celu wyjaśnienia indywidualnych uwarunkowań kandydatów i uzyskania innych informacji prosimy o kontakt:

tel.: +48 22 234 85 25
e-mail: rekrutacja.simr@pw.edu.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: