Zdzisław Wójcik

Zdzisław Wójcik

Zdjęcie portretowe

Zdzisław Wójcik
(15.06.1928 ÷ 21.01.2006)

- Absolwent Wydziału Mechanicznego PW (1952).
- Konstruktor w Centralnym Biurze Studiów i projektów Transportu Drogowego i Lotniczego (1952).
- Asystent w Katedrze Eksploatacji Obrabiarek (od 1952).
- Rzeczoznawca POLCARO (1955-72).
- Pracownik Katedry Technologii Budowy Samochodów i Maszyn Roboczych na Wydziale MRiP (od 1965).
- Prodziekan ds. Studenckich Wydziału SiMR (1973-75).
- Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW (1975-78).
- Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału SiMR (1979-82).
- Kierownik Zespołu Technologii i Metrologii Mechanicznej (od 1990).
- Kierownik Zespołu Technologii Przekładni Stożkowych.
- Opracowanie 17 konstrukcji i opracowań technologicznych dla przemysłu.
- Współorganizator Centrum Konstrukcji i Technologii Przekładni Stożkowych zrzeszające 20 przedsiębiorstw (1992).
- Książki z obrabiarek skrawających i obrabiarek do uzębień kół stożkowych. Ważniejsze monografie „Przekładnie stożkowe – konstrukcja i technologia”, „Obrabiarki do uzębień kół stożkowych”.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: