Zbigniew Lewandowski

Zbigniew Lewandowski

Zdjęcie portretowe

Zbigniew Lewandowski
(23.01.1909 ÷ 29.07.1990)

- Wychowanek Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda,
- Absolwent Wydziału Mechanicznego PW oraz Instytutu Elektrycznego Uniwersytetu w Tuluzie.
- Prymus Szkoły Podchorążych Inżynierii.
- Wykładowca Geometrii Wykreślnej i Kreśleń Technicznych w Szkole Wawelberga i Rotwanda (1940-44).
- Szef Biura Badań Technicznych Wydziału Saperów Komendy Głównej AK, wykładowca podchorążych z Grup Szturmowych Szarych Szeregów, major AK „Szyna”.
- Profesor Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda (1945-51).
- Kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego.
- Założyciel Wydziału Samochodów i Ciągników (SiC).
- Prodziekan Wydziału Samochodów i Ciągników a następnie Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów.
- Wybitny specjalista, autor książek oraz znakomity wykładowca geometrii wykreślnej.
- Konstruktor uzbrojenia, głównie dywersyjnego dla AK.
- Wykładowca i wychowawca m.in. Jana Bytnara („Rudy”) i Tadeusza Zawadzkiego („Zośka”).
- Odznaczony wielokrotnie najwyższymi odznaczeniami państwowymi.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: