Tadeusz Kosiewicz

Tadeusz Kosiewicz

Zdjęcie portretowe

Tadeusz Kosiewicz
(17.10.1908 ÷ 04.04.1980)

- Absolwent Wydziału Mechanicznego PW (1932).
- Pracownik PZInż. oraz zakładów FIAT w Turynie.
- Pracownik (od 1935), później kierownik Wydziału Kuźni w Hucie Ostrowiec.
- Dyrektor techniczny Państwowych Zakładów Motoryzacyjnych (1945-46).
- Dyrektor produkcji w Centralnym Zarządzie Przemysłu Metalowego (1948-50).
- Dyrektor w Centralnym Zarządzie Przemysłu Motoryzacyjnego.
- Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologiczno – Konstrukcyjnego (1951-52).
- Założyciel i pierwszy Dziekan Wydziału Samochodów i Ciągników (1953-54).
- Twórca i Kierownik Katedry Technologii Budowy Pojazdów Mechanicznych
- Autor szeregu książek oraz opracowań dla przemysłu samochodowego (np. „Materiały i półwyroby w budowie pojazdów mechanicznych”, Ogólne zasady technologii i organizacji produkcji samochodów”, „Technologia Budowy Maszyn”).
- Wychowawca wielu pokoleń inżynierów.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: