Kazimierz Zembrzuski

Kazimierz Zembrzuski

Zdjęcie portretowe

Kazimierz Zembrzuski
(18.04.1905 ÷ 26.08.1981)

- Inżynier mechanik, absolwent PW (1929).
- Pracownik Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Kolei Żelaznych (1928), później Warszawskiej Spółki Budowy Parowozów (1929).
- Wybitny konstruktor parowozów. Pracownik Biura Technicznego (od 1930), później Kierownik działu parowozowego Biura Technicznego w Fabryce Lokomotyw Chrzanów.
- Profesor, Kierownik Katedry Budowy Lokomotyw PW (1936-39 i 1945-1960) i Katedry Pojazdów Szynowych PW (do 1970).
- Wykładowca w Szkole (1941-42) i Wyższej Szkole Wawelberga i Rotwanda (1942-44).
- Organizator pracy dydaktycznej w Politechnice Łódzkiej i Dziekan Wydziału Mechanicznego (1945-48).
- Prodziekan na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym PW (1951-53).
- Prorektor ds. Organizacji Studiów Kolejowych (1954-55).
- Założyciel Wydziału Samochodów i Ciągników (SiC).
- Współtwórca Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa.
- Prodziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1966-68).
- Współkonstruktor (kierownik projektu) parowozów Pt 31.
- Konstruktor parowozu Pm36, jedynego polskiego parowozu wykonanego z otuliną aerodynamiczną i pierwszego na łożyskach tocznych – złoty medal na Wystawie Światowej w Paryżu (1937).
- Autor parowozów dla kolei zagranicznych (okres międzywojenny).
- Współkonstruktor powojennego parowozu Pt47 opartego w dużej mierze na dokumentacji Pt31.
- Autor fundamentalnego dzieła „Parowozy” i innych publikacji.


Parowóz PM 36

 


Parowóz Pt 31

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: