Bolesław Jurek

Bolesław Jurek

Zdjęcie portretowe

Bolesław Jurek
(14.01.1904 ÷ 27.09.1971)

- Konstruktor, wynalazca, absolwent Szkoły Budowy Maszyn Wawelberga i Rotwanda.
- Pracownik, Kierownik działu konstrukcji broni małokalibrowych w Biurze Studów PZInż.
- Student Wydziału Mechanicznego PW (od 1937), uzyskał dyplom w 1952r.
- Wykładowca „Części maszyn” w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda (od 1945).
- Pracownik Zakładów Mechanicznych „Ursus”, czynny uczestnik odbudowy i uruchomienia produkcji traktorów w fabryce.
- Pracownik Instytutu Motoryzacji.
- Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej (od 1951).
- Założyciel i późniejszy Dziekan Wydziału Samochodów i Ciągników (1956-60).
- Kierownik Katedry Części Maszyn na Wydziale SiC PW (od 1955).
 - Konstruktor 20 [mm] najcięższego karabinu maszynowego wz. 38FK, w które w 1939 przezbrojono tankietki TKS.
- Twórca prototypu pistoletu maszynowego wz. AJ-56.
- Twórca prototypu karabinka samoczynnego 7,62 [mm] wz. SJ-57.
- Przyczynił się do stworzenia dyscypliny akademickiej dotyczącej Części Maszyn.


Tankietka TKS

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: