Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie nawiązujące do tematyki niepełnosprawności

piątek, 8 września 2023

Zapraszamy naszych absolwentów do wzięcia udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 13 OOO zł,
  • II nagroda w wysokości 11 OOO zł,
  • III nagroda w wysokości 9 OOO zł.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 7 OOO zł,
  • II nagroda w wysokości 5 OOO zł,
  • III nagroda w wysokości 4 OOO zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:
1} rehabilitacja społeczna i zawodowa,
2) rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
3} dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
4} rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Więcej informacji na stronie Konkursu ⇒

 

Plakat informacyjny konkursu OTWARTE DRZWI

Strony w dziale:

Strony w dziale: