Stanisław Król

Stanisław Król

Zdjęcie portretowe

Stanisław Król
(1902 ÷ 12.1984)

- Konstruktor, absolwent Politechniki Lwowskiej.
- Starszy asystent w Katedrze Dźwignic PW (1927-39).
- Kierownik Biura Konstrukcyjnego w Fabryce Dźwignic Braci Jenike (1927-28).
- Pracownik Biura Konstrukcyjnego Fabryki Dźwignic i Konstrukcji Stalowych K. Rudzkiego (od 1928).
- Wykładowca w Wyższej Szkole Budowy Maszyn Wawelberga i Rotwanda (1933-51).
- Organizator i Kierownik Biura Dozoru Dźwigów (1929-45)
- Przewodniczący Komisji Dźwignic PKN (od 1945).
- Kierownik Katedry Dźwignic PW (od 1951).
- Prorektor ds. Nauczania PW (1953-56)
- Prorektor ds. Dydaktyki PW (1962-65)
- Nadzorujący odbudowy zaplecza dźwigowego polskich portów.
- Dziekan Wydziału Mechaniczno Konstrukcyjnego PW (1959-60).
- Założyciel (Wydział SiC) i późniejszy Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów PW (1967-69).
- Przewodniczący Rady Dozoru Technicznego (1964-74).
- Współautor jednej z pierwszych wersji „Poradnika Mechanika” („Elementy Dźwignic”) (1957)
- Inicjator konstrukcji portowych żurawi wypadowych.
- Nadzór nad projektem, budową i montażem kilkudziesięciu urządzeń dźwigowych dla portów.
- Laureat wielu nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.