Modelowanie i programowanie obiektowe - laboratorium

Nazwa przedmiotu

Modelowanie i programowanie obiektowe - laboratorium

Rodzaj zajęć
Kierunek studiów
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Tryb studiów
niestacjonarne
Rodzaj studiów
Grupa przedmiotów
obowiązkowy
Kierownik przedmiotu
Opis przedmiotu
  1. Modelowanie mechanizmów w systemach CAD. Za pomocą systemu CAD utworzenie modelu mechanizmu i badanie jego ruchliwości. Analiza kinematyczna mechanizmu: symulacja ruchu, określenie parametrów kinematycznych ( prędkość, przyspieszenie).
  2. Modelowanie zespołów maszynowych w systemach CAD. Za pomocą systemu CAD utworzenie modelu typowego zespołu (np.: sprzęgło, hamulec). Parametryzacja części w zespole. Powiązanie ze sobą wymiarów wybranych części zespołu. Zmiana wymiarów części w zespole za pomocą pliku zewnętrznego. Nauka robienia konfiguracji i korzystania z równań w SolidWorks
  3. Modelowanie powierzchniowe – wprowadzenie, przykłady; tworzenie i edycja obiektów powierzchniowych analiza jakości powierzchni (krzywizna, zebra, mapowanie tekstury), połączenia powierzchni wg: ciągłości geometrii (G0), ciągłości styczności (G1), ciągłości krzywizny (G2) oraz ciągłość gradientu zmian krzywizny (G3).
  4. W systemie 3D CAE analizy dynamiki układów wieloczłonowych (MultiBody Dynamic), przegląd formatów plików służących do przenoszenia geometrii 3D z CAD do CAE

Strony w dziale:

Strony w dziale: