Oprogramowanie inżynierskie

 

Licencje wydziałowe

Pracownicy oraz studenci Wydziału mogą uzyskać dostęp do oprogramowania inżynierskiego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym oraz do pracy naukowo-badawczej.

Szczegóły dotyczące uzyskania dostępu do w/w oprogramowania dostępne są u ⇒prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz w ⇒Biurze Obsługi Informatycznej.

  • Ansys
  • Abaqus Adams / Vi-Rail
  • AVL
  • Catia
  • Icem Surf
  • LabView
  • LMS AMESim
  • Matlab
  • SiemensNX
  • SolidWorks
Licencje centralne

Wszyscy pracownicy oraz studenci mają dostęp do licencji centralnych, które obsługiwane są przez Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Szczegóły dotyczące zasad ich udostępniania dostępne są na ⇒stronie Centrum Informatyzacji

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: