Warszawskie Targi Akademickie 2024

wtorek, 28 Maja 2024

Reprezentacja Wydziału SiMR wzięła udział w Warszawskich Targach Akademickich 2024. Wydarzenie odbyło się 27 maja br. w auli II LO im. Stefana Batorego w Warszawie. W targach uczestniczyli uczniowie z kilku najlepszych warszawskich liceów, w tym m.in.:

  • LO im. Tadeusza Czackiego,
  • LO im. Klementyny Hoffmanowej,
  • 2 SLO im. Pawła Jasienicy,
  • LO im. Edwarda Dembowskiego,
  • LO im. Jana Kochanowskiego,
  • LO im. Stefana Batorego.

Na stoisku Wydziału SiMR kandydaci mogli zapoznać się z naszą ofertą kierunków studiów, a także porozmawiać ze studentami i prodziekanem ds. studenckich. Swoje osiągnięcia prezentowały Koła Naukowe Bekker Team i WUT SiMR Racing Technology.

Stoisko promocyjne Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Grupa uczniów zgromadzona w auli liceum.

Studentka i student stoją przy łaziku marsjańskim i motocyklu wyścigowym przed wejściem do szkoły.

Strony w dziale:

Strony w dziale: