Studia II stopnia (magisterskie)

Informacje bieżące

Studia stacjonarne II stopnia na Wydziale SiMR rozpoczynają się w semestrze letnim
Studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale SiMR rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Już wkrótce, 1 sierpnia 2024 r., ruszają zapisy na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale SiMR. 

Biały tekst na niebieskim tle
 

Nie przeocz ważnych terminów!
•  Aktualny terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia »
•  Aktualny terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia »


Jeśli masz pytania w jakichkolwiek sprawach związanych z rekrutacją, skontaktuj się z nami:
Stylizowana koperta  rekrutacja.simr@pw.edu.pl
Stylizowana słuchawka   +48 22 234 85 25

 

Oferta Wydziału

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim w trybie stacjonarnym (IM, IPEiH, MTR) i niestacjonarnym (IM, MTR):

       Inżynieria mechaniczna

Kierunek jest dostępny również w języku angielskim ⇒

Limity miejsc: na studiach stacjonarnych PL – 30, na studiach stacjonarnych EN – 30, na studiach niestacjonarnych – 30.

Absolwenta tego kierunku charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach.

Studenci studiów II stopnia tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

Grafika z tekstem "pdf"   Program studiów na kierunku inżynieria mechaniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

       Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Limit miejsc na studiach stacjonarnych: 30.

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest kierunkiem unikatowym, nieoferowanym na innych wydziałach Uczelni. Drugi stopień kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest ukierunkowany na kształcenie zorientowane projektowo, co oznacza, że ok. 50% programu studiów realizowane jest w formie projektów przez co student ma szansę wykorzystać zdobytą teoretyczną wiedzę i kompetencje do zaprojektowania, realizacji i przeprowadzenia badań testowych konkretnych rozwiązań technicznych z zakresu pojazdów hybrydowych, elektrycznych i ich infrastruktury.

Kierunek ten, ze względu na interdyscyplinarny charakter problemów dotyczących badań, konstrukcji, budowy, eksploatacji i recyklingu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i szeroko rozumianej infrastruktury, podzielony jest na szereg modułów prowadzonych przez kadrę wydziałów specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach: Fizyki, Chemicznego, Elektrycznego, Transportu i SiMR. Z tego względu nowo powstający kierunek II stopnia, czerpiąc najlepsze doświadczenia ze współpracy tych wydziałów w ramach studiów I stopnia, zapewni przyszłym absolwentom zróżnicowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności, których nie byliby w stanie zdobyć, studiując na którymkolwiek z pozostałych kierunków studiów. Jest on skomponowany w taki sposób, aby dostarczyć przyszłemu absolwentowi wszechstronną wiedzę nie tylko stricte techniczną, ale również dotyczącą aspektów ekonomicznych czy oddziaływania na środowisko, tak istotną w przypadku nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.

W ramach studiów II stopnia tego kierunku do wyboru są następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

Grafika z tekstem "pdf"   Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

       Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Limity miejsc: na studiach stacjonarnych – 30, na studiach niestacjonarnych – 30.

Absolwenta tego kierunku charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach.

Na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych studiów II stopnia są oferowane następujące specjalności:

Grafika z tekstem "pdf"    Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 
Grafika z tekstem "pdf"    Program studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

 

Informacje rekrutacyjne

Najważniejsze informacje dla kandydatów oraz zasady rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej dostępne są na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.

Na studia drugiego stopnia zapraszamy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na takim samym lub zbliżonym programowo kierunku. W razie wątpliwości dotyczących kierunków studiów uznawanych przez Wydział SiMR jako profilowo zbliżone prosimy o kontakt.

Strony w dziale:

Strony w dziale: