Absolwentka Wydziału SiMR laureatką prestiżowego stypendium Ministra Edukacji i Nauki

piątek, 17 listopada 2023

Pani Kamila Dąbrowska, od niedawna absolwentka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Jest to wyróżnienie przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Nasza Stypendystka została doceniona za zaangażowanie w prace o charakterze naukowym. Prowadziła badania wytrzymałościowe elementów drukowanych ze stali. Była wykonawcą w projekcie finansowanym z grantu wewnętrznego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Na podstawie wyników badań stanowiskowych tworzyła modele symulacyjne. Efekty prac badawczych opublikowała w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym.

Pani Kamila ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, zaś studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych.

Studentka prezentująca dyplom w towarzystwie dziekana.

Pani Kamila Dąbrowska odebrała gratulacje z rąk prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowicza, Dziekana Wydziału SiMR

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023 przyznano 414 studentom wyłonionym spośród 1150 zgłoszeń z całej Polski. Minister dokonał wyboru kierując się rekomendacjami specjalnie powołanego zespołu ekspertów, który ocenił wartość merytoryczną zgłoszeń. W gronie Laureatów jest 15 osób z Politechniki Warszawskiej, w tym Pani Kamila. Stypendium jest wypłacane jednorazowo i wynosi 17 tys. zł.

Więcej informacji, w tym wytyczne oceny wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia.

Strony w dziale:

Strony w dziale: