Stypendium pod choinkę

wtorek, 10 października 2023

Pies w czapce skrzata na zielonym tle.

Stypendium pod choinkę to wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

W 2023 roku Stypendium może być przyznane studentom Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 2021-2023:

  • reprezentowali Politechnikę Warszawską w  zawodach, konkursach naukowych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
  • reprezentowali Politechnikę Warszawską w zawodach, konkursach artystycznych, sportowych, innych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
  • uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę Warszawską,
  • aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
  • angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną.

Kandydatury mogą zgłaszać władze Uczelni, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci. Zgłoszenia są przyjmowane przez Biuro Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej na adres: eventy@pw.edu.pl do 3 listopada 2023 roku. Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

⇒ Pozostałe informacje, w tym regulamin Stypendium pod choinkę, są dostępne na stronie internetowej.

Strony w dziale:

Strony w dziale: