Oprogramowanie inżynierskie

 

Pomoc przy wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks do rozwiązywania określonych zagadnień inżynierskich

Konsultacje oraz ewentualną pomoc przy obsłudze i wykorzystaniu programu SolidWorks oferują następujący pracownicy Wydziału SiMR:

 • W zakresie analiz w Simulation, modelowania bryłowego, złożeń, dokumentacji płaskiej, SkanTo3D: mgr inż. Michał Fotek.
 • W zakresie modelowania bryłowego, powierzchniowego, arkuszy blach, złożeń, dokumentacji płaskiej, CAM (frezowania i toczenia): dr inż. Jarosław Małkiński
 • W zakresie modelowania bryłowego, powierzchniowego, złożeń mechanizmów, wykresów ruchowych w Motion, dokumentacji płaskiej, parametryzacji i równań, konfiguracji (rodzin części), konfiguracji Toolbox, systemu PDM, certyfikacji: dr inż. Stanisław Skotnicki.
 • W zakresie modelowanie bryłowego, powierzchniowego, arkuszy blach, konstrukcji spawanych, złożeń, dokumentacji płaskiej, SkanTo3D, certyfikacja i do pewnego stopnia Motion: dr inż. Przemysław Siemiński.
Egzaminy certyfikacyjne SolidWorks dla studentów i pracowników wydziału SiMR

Informujemy, że jako uczelnia możemy udostępnić studentom, doktorantom i pracownikom dydaktycznym PW bez żadnych opłat dostęp do egzaminów na certyfikaty ze znajomości parametrycznego systemu 3D CAD/CAM/CAE - SolidWorks. Normalnie kosztują one nawet kilkaset złotych. Są to certyfikaty honorowane przez wiele firm na świecie. Certyfikacja ta jest organizowana przez producenta oprogramowania - korporację SolidWorks: 

Mamy dostępne różne certyfikaty - od podstawowego CSWA, poprzez profesjonalny CSWP, aż po specjalistyczne. Rodzaje certyfikatów z SolidWorks, sposoby przygotowania się do nich oraz sposób ich zdawania są opisane na wielu stronach internetowych, np.:

CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) to pierwszy i najłatwiejszy certyfikat z rodziny SOLIDWORKS. Zdanie certyfikatu oznacza, że kursant posiadana specjalistyczną wiedzę w zakresie trójwymiarowego modelowania brył, opracowywania koncepcji projektów i tworzenia zrównoważonych projektów w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Większość studentów Wydziału SiMR PW, którzy pozytywnie zaliczyli zajęcia "Modelowanie Geometryczne" na 1 roku studiów inżynierskich powinna sobie poradzić z egzaminem na certyfikat CSWA.
Drugi certyfikat, CWSP (Certified SOLIDWORKS Professional), wymaga większego doświadczenia.

W pierwszej kolejności student musi zdobyć certyfikat CSWA, a dopiero po jego zdobyciu próbować zdawać następne. Po nieudanym egzaminie można aplikować o nowy dostęp i próbować zdawać egzamin jeszcze raz, ale dopiero po 14 dniach.

Filmy instruktażowe dotyczące zdawania egzaminu na certyfikat SolidWorks CSWA:

Do egzaminu pobiera się oprogramowanie ze strony https://3dexperience.virtualtester.com/.
Jest tam również możliwość bezpłatnego i wielokrotnego podejścia do próbnego egzaminu CWSA i CWSP. 

Obecnie na Wydziale SiMR PW zdecydowano, że egzamin student zdaje samodzielnie w domu. Dostęp do egzaminu  jest generowany dla konkretnego studenta (jest to jego adres poczty PW) i nie ma możliwości przekazania go innej osobie. Egzamin student musi wykonać samodzielnie, w terminie 30 dni , ponieważ po tym czasie dostęp traci ważność. Informację o dostępie wysyła studentom dr inż. Stanisław Skotnicki. Zainteresowani studenci wydziału SiMR PW proszeni są o wysłanie do niego wiadomości ze swojego adresu poczty PW na adres stanislaw.skotnicki@pw.edu.pl, podając jaki typ certyfikatu chcą zdobyć i swoje pełne dane, tj.: nr indeksu, rok i typ studiów (inżynierskie, magisterskie, dzienne, zaoczne), kierunek studiów (MPiMR, MTR, IPEH) oraz adres e-mail w formacie "numer@pw.edu.pl"..

Licencje wydziałowe

Pracownicy oraz studenci Wydziału mogą uzyskać dostęp do oprogramowania inżynierskiego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym oraz do pracy naukowo-badawczej.

Szczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskania dostępu do wyszczególnionego poniżej oprogramowania służą ⇒ prowadzący zajęcia dydaktyczne z jego użyciem oraz ⇒ Biuro Obsługi Informatycznej.

 • Ansys
 • Abaqus Adams / Vi-Rail
 • AVL
 • Catia
 • Icem Surf
 • LabView
 • LMS AMESim
 • Matlab
 • SiemensNX
 • SolidWorks
Licencje centralne

Wszyscy pracownicy oraz studenci mają dostęp do licencji centralnych, które obsługiwane są przez Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Szczegóły dotyczące zasad ich udostępniania podane są na stronie ⇒ Centrum Informatyzacji

 


Source URL: http://simr.pw.edu.pl/strona/studenci/1720-oprogramowanie-inzynierskie